1. Η εταιρεία έχει συμβάλει αποτελεσματικά με συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες στην αδειοδότηση και στην εν γένει ανάπτυξη των παρακάτω έργων ΑΠΕ, που τέθηκαν σε λειτουργία μέσα στο 2022.

– Αιολικός Σταθμός ισχύος 1,8 MW στη θέση «Πράσσα» στην Τήνο

– Αιολικός Σταθμός ισχύος 15 MW στη θέση «Φραγκάκι» στην Άνδρο

2. Είναι τεχνικός σύμβουλος λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού  ισχύος 7,8 MW στη θέση «Μπούρλαρι» στην Εύβοια

3. Συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος στην αδειοδότηση του Αιολικού Σταθμού ισχύος 5 MW στη θέση «Καστρί» στην Εύβοια, που βρίσκεται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού

4. Αναπτύσσει ως developer τέσσερα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 107 MW της εταιρείας GRSRE στη Ροδόπη, τα οποία διαθέτουν Βεβαίωση Παραγωγού και αναμένουν την έκδοση της ΑΕΠΟ