Κάνοντας τη διαφορά στην πράσινη ενέργεια

Βιώσιμη Ενέργεια

Αξιοποιώντας τις αειφόρες πηγές της Φύσης

Άνεμος

Η αιολική ενέργεια είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου μέσα από την κατασκευή αιολικών πάρκων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τρόπους παραγωγής ενέργειας σήμερα. Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ).

Νερό

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι μια σημαντικότατη εναλλακτική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών, σε ηλεκτρική ενέργεια.

Ήλιος

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές παραγωγής ενέργειας, που εκφράζεται κυρίως μέσα από την υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (μικρής κλίμακας φ/β) και εκτάσεις (ευρείας κλίμακας φ/β).

Ενεργειακές Κοινότητες

Η ομάδα της WWS Energy

Μαρία Μπέσκου

Κύριος μέτοχος με 99% και εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος της WWS ENERGY IKE είναι η κα Μαρία Μπέσκου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με μεγάλη εμπειρία και γνώση σε θέματα Ενέργειας και Επικοινωνίας, λόγω της προηγούμενης απασχόλησής της σε Διευθυντικές θέσεις στη ΔΕΗ, στην Olympic DDB, στην Εμπορική Τράπεζα, στον Όμιλο Μυτιληναίος και στην Protergia.

Οι συνεργάτες μας

Η εταιρεία απαρτίζεται από μία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, με πολύ καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα και μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, καθώς και από συνεργάτες με σημαντική γνώση και εμπειρία σε οικονομικά και νομικά θέματα των ΑΠΕ.

Επικοινωνία

Είμαστε στη διάθεσή σας

Διεύθυνση

Χαριλάου Τρικούπη 31 , ΤΚ 114 73, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο

6958 47 28 44 Δευτ- Παρ, 8:00-20:00