του Γιάννη Βρουβάκη

Τα ελληνικά δεδομένα που διέπουν τις ΑΠΕ πρόκειται να αλλάξουν ριζικά. Γεγονός αποτελεί το νέο νομοσχέδιο που πρόκειται να μετασχηματιστεί σε Νόμο τις επόμενες ημέρες, δίδοντας νέα έννοια στην αυτοπαραγωγή και γενικά στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παράλληλα, το πολύ-αναμενόμενο πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” της Πράσινης Παραγωγικής Επένδυσης και Πράσινου Μετασχηματισμού έρχεται να ισοπεδώσει τις ελπίδες των ΜμΕ να εντάξουν τις δαπάνες συστήματος αυτοπαραγωγής σε οποιαδήποτε δράση αφού επιδοτούνται μόνο φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κατά μέγιστο 10kW!

Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που οι υποψήφιοι επενδυτές βιώνουν τη σύγχυση των ανακοινώσεων, καθώς ούτε ο αναπτυξιακός μήτε και το ‘’γιγαντιαίο ΕΣΠΑ’’ (και αυτό μέχρι 10 kW!) πρόσφεραν τη λύτρωση που ανέμεναν οι επιχειρήσεις.

Το γεγονός θα πρέπει να αποτελέσει ηθικό δίδαγμα προς τους καταναλωτές ενέργειας, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες προς την ατομική τους πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Με βάση το νέο νομοσχέδιο, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της αυτοπαραγωγής για εγκαταστάσεις άνω των 500kW υποχρεώνονται στη δήλωση παραγωγού από τη ΡΑΕ ή να πωλούν την πλεονάζουσα ενέργεια στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Από την τρέχουσα εμπειρία της βιομηχανίας, τα χρονοδιαγράμματα για την αδειοδότηση και μόνο τέτοιων έργων στη ΡΑΕ διαρκούν περισσότερο από 18 μήνες, ενώ η ενεργειακή κρίση είναι πλέον ζώσα κατάσταση, σε μία περίοδο όπου ένα Φ/Β σύστημα αυτοπαραγωγής προσφέρει δείκτες απόσβεσης σε λιγότερο από 24 μήνες.

Την ίδια στιγμή ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει επίσημα (Ιανουάριος 2023), την αναβάθμιση των Ελληνικών Δικτύων με επενδύσεις ύψους 239 εκατ. ευρώ έως το 2030. Σε αυτές τις επενδύσεις δεν περιλαμβάνονται περιοχές βαριάς βιομηχανίας όπως ο Ασπρόπυργος, η Θήβα, η Σίνδος, το Καλοχώρι, το Κιλκίς, η Κομοτηνή και άλλες, όπου υπάρχει απτή ανάγκη και έντονο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων να εγκαταστήσουν συστήματα αυτοπαραγωγής. Στις εν λόγω περιοχές, κατά τον ΔΕΔΔΗΕ, είναι αδύνατη η διασύνδεση οποιασδήποτε ισχύος Φ/Β συστημάτων εξαιτίας μηδενικών θερμικών ορίων και περιθωρίων στάθμης βραχυκύκλωσης των οικείων υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ.

Πρακτικά. οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα έντασης ενέργειας δεν μπορούν ουσιαστικά να συμμετάσχουν στην Πράσινη Μετάβαση, να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές ή και βιώσιμες (επιχειρήσεις υψηλής ενεργειακής έντασης) λόγω ανεπάρκειας δικτύων.

Καθώς το πρόβλημα είναι παρόν, η λύση πρέπει να είναι άμεση, και αυτή είναι η αυτοκατανάλωση.

Συστήματα μη έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο (zero feed in), δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των δικτύων. Οι όποιες στρεβλώσεις, βλέπε μηδενικά περιθώρια στάθμης βραχυκύκλωσης, πρέπει να αρθούν άμεσα και να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον πράσινο μετασχηματισμό ή αλλιώς να ανταπεξέλθουν εν καιρώ ενεργειακής κρίσης.

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα μπορεί! Οι επιχειρήσεις πρέπει άμεσα να προβούν σε επενδυτικές ενέργειες αυτοκατανάλωσης, έτσι ώστε να διατηρήσουν πραγματικά την ανταγωνιστικότητα τους.

Όπως είναι προφανές, η γενικότερη ιδέα στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης μοιάζει λάθος.

* Γιάννης Βρουβάκης, ΜΒΑ – Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διεύθυνση Net-Metering, ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα

(capital.gr)

Πηγή: energypress.gr