Επιστολή με την οποία ζητούν να υπάρξει αναδρομική ρύθμιση έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ως ενιαία έργα (με βάση δηλαδή τη συνολική ισχύ που αθροίζουν), όχι μόνον τα νέα ομαδοποιημένα αιτήματα “μικρών” έργων, αλλά και οι υφιστάμενες εκκρεμείς αιτήσεις προς τον ΑΔΜΗΕ, απέστειλαν προς το ΥΠΕΝ, σημαντικοί φορείς και εταιρείες του κλάδου των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα η επιστολή υπογράφεται από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), αλλά και από τις εταιρείες:

  • ABO WIND Hellas,
  • EDF Renewables Hellas,
  • EREN Hellas,
  • ib vogt Hellas,
  • ROKAS – IBERDROLA RENEWABLES, 
  • Juwi Hellas,
  • Μυτιληναίος
  • ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Συγκεκριμένα στην επιστολή που έχει αποδέκτες τον κ. Σκρέκα και την κ. Σδούκου, με τίτλο: «Ομαδοποιημένα αιτήματα για προσφορά όρων σύνδεσης και ισόνομη μεταχείριση μεταξύ επενδυτών», αναφέρονται τα εξής:

Με σχετική νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 135 του Ν.4685/2020), δόθηκε ορθώς η δυνατότητα υποβολής κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ από έργα μικρότερα του 1 MW.

Ορθώς επίσης, η σχετική νομοθεσία (ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069, ΦΕΚ 841Β, 24.2.2022) εξαιρεί τα μικρής ισχύος έργα έως 1 MW από περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω των αμελητέων επιπτώσεων που έχουν αυτά.

Η ίδια ΥΑ απαιτεί επιπλέον, στην περίπτωση ομαδοποιημένων αιτημάτων, η κατάταξη να γίνεται με βάση τη συνολική ισχύ.

Δυστυχώς όμως η ορθή αυτή ρύθμιση αφορά μόνο νέα αιτήματα (που κατατέθηκαν μετά την 24.2.2022) και δεν καταλαμβάνει και τα παλαιά αιτήματα.

Η επιστολή καταλήγει με την πρόταση προς το ΥΠΕΝ:

«Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να αφορά αναδρομικά και τις υφιστάμενες εκκρεμείς αιτήσεις προς τον Διαχειριστή, οι οποίες θα πρέπει να λογιστούν ως ανενεργές και οι υπόχρεοι θα πρέπει να επανυποβάλουν πλήρη αίτηση μαζί με το απαιτούμενο περιβαλλοντικό παραστατικό».

Πηγή: Μιχάλης Μαστοράκης – energypress.gr