Γιώργος Φιντικάκης

Μια πλειάδα τουλάχιστον είκοσι ενεργειακών διατάξεων, από το νέο πλαίσιο για τη δημιουργία ηλεκτρικού χώρου και το πρόγραμμα «Απόλλων», μέχρι τη ρύθμιση για τη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ, για τα πλωτά φωτοβολταικά και για το SVP των offshore της ΕΔΕΥΕΠ, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, το οποίο έπειτα από αλλαγές επί αλλαγών σε ό,τι αφορά τα πολεοδομικά, βγαίνει μάλλον την Παρασκευή σε διαβούλευση.

Στην πληθώρα των ενεργειακών ρυθμίσεων, ο κορμός των οποίων παραμένει στη βάση όσων είχε αποκαλύψει το Energypress, συγκαταλέγονται από ζητήματα που είχαν ανακοινωθεί πέρυσι, αλλά τελούσαν σε εκκρεμότητα, όπως το πρόγραμμα για τις ρευματοκλοπές και η καθολική υπηρεσία, μέχρι θέματα που αφορούν το νέο σχήμα στήριξης για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ, αλλά και επιμέρους διατάξεις, όπως για τους νέους υπόχρεους του Τέλους ΑΠΕ και για τη λειτουργία της ΕΔΕΥΕΠ.

Σταχυολογώντας τις πιο βασικές ρυθμίσεις, αυτές αφορούν:

 • Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: Είναι οι αλλαγές στη μέθοδο των διαγωνισμών και την υποχρέωση όσων επενδυτών έχουν όρους σύνδεσης να αποδεχθούν, είτε να βάλουν μπαταρίες, είτε να δεχθούν αυξημένους περιορισμούς έγχυσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα υπάρχουν δύο κατηγορίες δημοπρασιών. Η πρώτη κατηγορία θα αφορά έργα στα οποία απλώς θα επιβληθούν οι ενισχυμένοι περιορισμοί έγχυσης. Στη δεύτερη θα συμμετάσχουν παραγωγοί που εκτός από τους αυξημένους «κόφτες», θα προσθέσουν υποχρεωτικά και μπαταρία στα έργα τους. Οι ακριβείς παράμετροι διεξαγωγής των διαγωνισμών (π.χ. δημοπρατούμενη ισχύς, χρονοδιάγραμμα, τιμές εκκίνησης) θα εξειδικευτούν στην πορεία, με βάση υπουργική απόφαση που θα τροποποιεί την «αρχιτεκτονική» του υφιστάμενου σχήματος, έπειτα από το «πράσινο φως» των Βρυξελλών.
 • Πρόγραμμα «Απόλλων»: Είναι το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού, που όπως είχε ανακοινώσει το ΥΠΕΝ θα είναι το μεγαλύτερο που έχει ποτέ γίνει στην Ελλάδα. Μέσα από διαγωνισμούς θα επιλεχθούν ώριμα έργα ΑΠΕ, τα οποία θα ξεκινήσουν να ηλεκτρίζονται εντός διετίας.  Η ενέργεια από τα έργα αυτά, θα προορίζεται για να καλύψει μέρος των αναγκών των ευάλωτων συμπολιτών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των ΔΕΥΑ, καθώς επίσης των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.
 • Καθεστώς ενίσχυσης σταθμών ΣΗΘΥΑ (τηλεθέρμανση ΔΕΗ): Διασφαλίζεται η βιωσιμότητά των σταθμών ΣΗΘΥΑ και ο τρόπος με τον οποίο, όταν δεν λειτουργούν για να καλύψουν τη τηλεθέρμανση πόλεων, θα συμμετέχουν στην αγορά. Στη πράξη, η ρύθμιση επιχειρεί να στηρίξει τη νέα μονάδα της ΔΕΗ, με καύσιμο το φυσικό αέριο, ισχύος 105,34 ΜWe και θερμικής ισχύος 66,47 MWth που θα κατασκευάσει η επιχείρηση σε έκταση του πρώην λιγνιτικού σταθμού στη Καρδιά, στη Δυτική Μακεδονία. Στο εξής, όσες τέτοιες μονάδες, ισχύος άνω των 35 MWe συνάπτουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ, διάρκειας 10 ετών και κατά την θερμαντική περίοδο κάθε έτους καλύπτουν αποκλειστικά τη τηλεθέρμανση πόλεων, μπορούν για το υπόλοιπο διάστημα, να συμμετάσχουν στην αγορά. Η θερμαντική περίοδος θα ορίζεται από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 10 Μάιου του επόμενου έτους. Και η περίοδος κατά την οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι από τις 11 Μαΐου έως τις 9 Οκτωβρίου κάθε χρόνο.
 • Εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για αυτοκατανάλωση: Σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με ή χωρίς ενσωματωμένη μπαταρία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, για αυτοκατανάλωση.
 • Τέλος έκδοσης βεβαίωσης για αδειοδότηση ΑΠΕ: Σήμερα το τέλος μπορεί να καταβάλλεται σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το 50% του ποσού και καταβάλλεται εντός 20 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του επενδυτή μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται εντός ενός έτους από τη χορήγηση της βεβαίωσης. Στο εξής, η καταβολή θα γίνεται εφάπαξ εντός 20ημέρου από την ειδοποίηση του επενδυτή μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
 • Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για πιλοτικούς θαλλάσιους φωτοβολταικούς σταθμούς: Αφορά την νέα αγορά των πλωτών φωτοβολταικών, εκ των οποίων σε πρώτη φάση τα 10 MW θα είναι στη θάλασσα και τα 8 MW σε ταμιευτήρες (τεχνητές λίμνες και λιμενοδεξαμενές). Τα έργα αυτά θα εξαιρούνται από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών και θα μπορούν να συνάπτουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να επιλέξουν εκείνοι αν θέλουν να υποβάλουν άιτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ ή στον ΑΔΜΗΕ.
 • Αύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο και προώθηση ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμών αυτοπαραγωγής: Αφορά την αύξηση των Μεγαβάτ που προορίζονται για τους αγρότες από τα 10 Μεγαβάτ ανά υποσταθμό.
 • Συστήματα τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: Οι σταθμοί ΑΠΕ στη Μέση Τάση υποχρεούνται να βάλουν συστήματα τηλεεποπτείας, ώστε να μπορούν να γίνονται περικοπές από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Παράταση προθεσμιών υδροηλεκτρικων σταθμών ΟΤΑ.
 • Τέλος ΑΠΕ: Καθιερώνεται η υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους και από εκείνα τα έργα ΑΠΕ που ξεπερνούν την 20ετία και των οποίων λήγει η σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ.
 • Συστήνεται SPV από την ΕΔΕΥΕΠ για τις προκαταρκτικές έρευνες που αφορούν τα offshore: Στο εξής, η ΕΔΕΥΕΠ θα μπορεί να συστήσει θυγατρικές και να δημιουργήσει ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV) για την ανάθεση των ανεμολογικών και βυθομετρικών μελετών στις θαλάσσιες περιοχές που θα παραχωρηθούν για το πρώτο «κύμα» των offshore. Ο στόχος της ρύθμισης είναι να επιταχυνθεί μέσω του SPV η ανάθεση των μελετών, καθώς ο χρόνος κυλά αντίστροφα και μέχρι το 2030 θα πρέπει να βρίσκονται υπό ανάπτυξη πάρκα 1,9 GW. Κάτι που δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί με το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων, υπό το οποίο θα «έτρεχε» η διαδικασία αν η προκήρυξη γινόταν από την ΕΔΕΥΕΠ, που είναι κρατική εταιρεία. Στην εταιρεία ειδικού σκοπού θα συμμετέχει και η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
 • Πλαίσιο δημιουργίας ηλεκτρικού χώρου, καθορισμός πλαισίου περιορισμών και μεταβατικές διατάξεις: Αφορά το νέο πλαίσιο για τους αυξημένους περιορισμούς έγχυσης στους οποίους θα υπόκεινται όσοι πάρουν από εδώ και πέρα όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ. Είναι η γνωστή ρύθμιση για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και την αποσυμφόρηση των κορεσμένων δικτύων. Στο κείμενο θα περιγράφονται μια σειρά από διατάξεις οι οποίες θα εξουσιοδοτούν τον υπουργό ΠΕΝ Θ. Σκυλακάκη ότι μπορεί να υπάρξει πρόσκαιρα υπερδέσμευση ηλεκτρικού χώρου, με την υπερκάλυψη των στόχων που τίθενται από το ΕΣΕΚ για το 2030.
 • Σταθμοί ΑΠΕ σε νησιωτικά κορεσμένα συστήματα που είναι διασυνδεδεμένα στο ΕΣΜΗΕ.
 • Τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης για επίδομα θέρμανσης: Αφορά νομοτεχνικές κυρίως διατάξεις, σχετικά με τη καταβολή του ποσού στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.
 • Καθολική υπηρεσία και προσήκουσα εξόφληση λογαριασμών: Είχε ανακοινωθεί από πέρυσι και προβλέπει ότι στο εξής, το μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής στο καθεστώς καθολικής υπηρεσίας περιορίζεται στους 4 μήνες. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα διακόπτεται στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προχωρά σε τακτοποίηση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το χρονικό όριο παραμονής στην καθολική υπηρεσία που θεσπίζεται από το ΥΠΕΝ είναι ένα ακόμη μέτρο για να περιορίσει τα περιθώρια κινήσεων των στρατηγικών κακοπληρωτών.
 • Καταπολέμηση ρευματοκλοπών : Αφορά ποινικά αλλά και πειθαρχικά μέτρα, όπως είχαν ανακοινωθεί το Νοέμβριο από τον υπ. ΠΕΝ Θ.Σκυλακάκη. Για επιχειρήσεις που διαπράττουν ρευματοκλοπές θα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία τους και για «συνεργούς» ηλεκτρολόγους θα προβλέπεται προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση άδειας. Στόχος είναι να μειωθούν – και κατά το δυνατόν να εξαλειφθούν- οι ρευματοκλοπές, γι’ αυτό και αυστηροποιείται το παρόν πλαίσιο και επιβάλλονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια), μαζί με τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία. Μ’ άλλα λόγια, πέραν των ποινών φυλάκισης, θα υπάρχει και παράλληλος υποχρεωτικός καταλογισμός και χρηματικής ποινής (σήμερα οι δύο ποινές επιβάλλονται διαζευκτικά).
 • Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ΕΔΕΥΕΠ. Αφορά εσωτερικά λειτουργικά ζητήματα της εταιρείας.
 • Δυνατότητα στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού: Είναι η ρύθμιση που της δίνει τη δυνατότητα να εισέλθει μετοχικά στο SPV της ΕΔΕΥΕΠ για τις ανεμολογικές και βυθομετρικές μελέτες στις θαλάσσιες περιοχές οι οποίες και θα επιλεγούν για να φιλοξενήσουν τα πρώτα offshore αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.

Πηγή: energypress.gr