του Άλκη Καλογήρου

Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα των περικοπών των ΑΠΕ για λόγους ευστάθειας του συστήματος, καθώς η σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για το προσωρινό πλαίσιο περικοπών, έχει τεθεί σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ. Το θέμα καίει την αγορά ΑΠΕ, αφού πλέον τόσο οι επενδυτές όσο και οι τράπεζες συνειδητοποιούν ότι αν δεν σταθεροποιηθεί και γίνει προβλέψιμος ο τρόπος και η συχνότητα των περικοπών, τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίστηκαν τα επιχειρηματικά σχέδια και οι δανειακές συμβάσεις, αλλάζουν.

Η εισήγηση του Διαχειριστή έχει ως κύριο στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ευστάθειας που δημιουργείται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη συγκυρία που ταυτόχρονα έχουμε αυξημένη παραγωγή ΑΠΕ, μειωμένη κατανάλωση, με δεδομένη την έλλειψη αποθήκευσης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ηλεκτροδότηση. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνονται στη Ρυθμιστική Αρχή, η οποία έχει και την τελική ευθύνη, μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα.

Υποχρεωτικό ψαλίδι

Το υποχρεωτικό ψαλίδι στην παραγωγή ΑΠΕ κατά 5% ήδη γίνεται όταν απαιτείται, όταν δηλαδή η παραγωγή κινείται υψηλότερα από τη ζήτηση ενέργειας. Με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται, στην εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής γίνονται οριζόντια και αναλογικά, με τον Διαχειριστή να εκδίδει απευθείας εντολές περιορισμού έγχυσης σε μεμονωμένες μονάδες στο ΕΣΜΗΕ, σε ομάδες μονάδων, καθώς και σε ιδιωτικά δίκτυα Μέσης Τάσης μέσω των οποίων «πράσινοι» σταθμοί συνδέονται σε υποσταθμούς Μέσης προς Υψηλή Τάση.

Στο κείμενο της διαβούλευσης αναφέρεται επίσης ρητά πως οι παραγωγοί των μονάδων ΑΠΕ ή των ομάδων μονάδων ΑΠΕ ή των ιδιωτικών δικτύων Μ.Τ. που λαμβάνουν εντολή περιορισμού έγχυσης από τον ΑΔΜΗΕ ή τον ΔΕΔΔΗΕ, δεν δικαιούνται αποζημίωση για την ενέργεια που δεν εγχέεται λόγω εντολών. Το μεταβατικό πλαίσιο περικοπών θα αποτελέσει «γέφυρα» μέχρι την εκπόνηση ενός μόνιμου πλαισίου, όπου θα υπάρχουν μία σειρά κριτήρια ιεράρχησης των μονάδων στις οποίες θα εφαρμόζεται κάθε φορά «ψαλίδι». Ως συνέπεια, όπως επίσης γίνεται ήδη, στο κείμενο προβλέπεται πως ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να εκδίδει εντολές και προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε εκείνος να προχωρήσει σε περιορισμούς έγχυσης σε έργα που συνδέονται στο δίκτυο διανομής.

Η διαδικασία

Η διαδικασία έκδοσης των εντολών προς τον ΔΕΔΔΗΕ καθορίζεται από το MoU που έχουν υπογράψει οι δύο Διαχειριστές. Επίσης, το «ψαλίδι» στο ΕΔΔΗΕ, συνυπολογίζεται στον καθορισμό της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής που πρέπει να περικοπεί από το ΕΣΜΗΕ.

Επομένως, το «καθαρό» ισοζύγιο που απομένει για περιορισμό της εγχεόμενης ισχύος στο σύστημα μεταφοράς (και το οποίο καθορίζεται σε πραγματικό χρόνο) προσδιορίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε η μέγιστη παραγωγή ΑΠΕ στο ΕΣΜΗΕ να εξασφαλίζει τη διατήρηση σε ισορροπία την ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα μεταφοράς.

Παράλληλα, στην εισήγηση υπάρχουν πρόνοιες για αλλαγές του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ), ώστε οι περικοπές να είναι οικονομικά ουδέτερες για τις ΑΠΕ που υφίστανται «ψαλίδι». Μάλιστα, για αυτό τον σκοπό, δημιουργείται ένας νέος Λογαριασμός Προσαυξήσεων (ΛΠ-4).

Μηχανισμός αμοιβής

Στο κείμενο της διαβούλευσης περιγράφεται επίσης και η διαδικασία ελέγχου των μονάδων, για το κατά πόσο τηρούν ή όχι τις περικοπές, όπως επίσης και το οικονομικό «πέναλτι» που θα υφίστανται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Σε δεύτερη φάση αναμένεται ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο περικοπών ΑΠΕ που θα ενσωματώνει τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για όλα τα επιμέρους θέματα.

Μεταξύ αυτών, και η αντιμετώπιση της αναγκαστικής σήμερα διάκρισης ανάμεσα στις ΑΠΕ που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς με αυτές που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής, και πιθανόν ένας μηχανισμός αμοιβής για τις περικοπές με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

(Αναδημοσίευση από την Ημερησία)

Πηγή: energypress.gr